Tiềm năng tăng giá bất động sản tại khu vực có Casino

Casino được xem là thỏi nam châm thu hút khách và giúp tăng trưởng nền du lịch của quốc gia sở tại, dẫn đến giá bất động sản (BĐS) xung quanh khu vực đó tăng theo. Casino giúp bất động sản nghỉ dưỡng bùng nổ Theo Quỹ Cơ hội bất động sản Macau, giá nhà…